Zona Kohore e Afrikës Qendrore

Zona Kohore e Afrikës Qendrore ose CAT është zonë kohore e përdorur në Afrikën qendrore dhe jugore. Afrika Qendrore është dy orë përpara (UTC+02:00) e cila është e njëjtë si në kohën e Evropës Lindore.

Vendet me kohën e Afrikës Qendrore: