Ajranlia është vendbanim në Ish Republikën Jugosllave të Maqedonisë.

Ajranlia
Fshat