Antanta përshkruan marrëveshjen informale mes Perandorisë Ruse, Republikës së Tretë Franceze dhe Mbretërisë së Bashkuar.