Arazlia është vendbanim në Ish Republikën Jugosllave të Maqedonisë.

Arazlia
Fshat