Bagëtia

kafshë që mbahen për prodhimin e mishit, vezëve, qumështit, leshit etj.

Bagëtia është një shprehje krahinore me kuptimin gjë e gjallë. Bagëtitë janë kafshët shtëpiake që mbahen për prodhimet e tyre dhe për punë bujqësore. Bagëtia ndahej në bagëti të trashë (lopë, qetë, buaj), të njohura edhe me kuptimin gjedhet, si dhe bagëtia imët (dhentë dhe dhitë)

Shih edhe

Redakto