Bajrambosi është vendbanim në Ish Republikën Jugosllave të Maqedonisë.

Bajrambosi
Fshat