Balinca është vendbanim në Ish Republikën Jugosllave të Maqedonisë.

Balinca
Fshat