Borxhi paraqet vlerën të cilën një subjekt ekonomik ia huazon një subjekti tjetër, si borxh njihet dhe vlera e cila mbetet tek subjekti blerës në periudhën të cilën akoma nuk ia ka shpaguar subjektit shitës.

Debt - The Noun Project.svg

Borxhi është një detyrim që kërkon që njëra palë, debitori, t'i paguajë paratë ose vlerën tjetër të dakorduar palës tjetër, kreditorit. Borxhi është një pagesë e shtyrë, ose seri pagesash, që e dallon atë nga një blerje e menjëhershme. Borxhi mund të detyrohet nga shteti ose një vend, qeveria, kompania ose një individ. Borxhi tregtar përgjithësisht i nënshtrohet kushteve kontraktuale në lidhje me shumën dhe kohën e shlyerjes së principalit dhe interesit. Huatë, obligacionet, kartëmonedhat dhe hipotekat janë të gjitha lloje të borxhit. Në kontabilitetin financiar, borxhi është një lloj transaksioni financiar, i ndryshëm nga kapitali.

Termi mund të përdoret gjithashtu në mënyrë metaforike për të mbuluar detyrimet morale dhe ndërveprime të tjera që nuk bazohen në një vlerë monetare. Për shembull, në kulturat perëndimore, një person që është ndihmuar nga një person i dytë ndonjëherë thuhet se i detyrohet një "borxh mirënjohjeje" personit të dytë.[1]

Shih edheRedakto

ReferimeRedakto

  1. ^ "Debt", Wikipedia (në anglisht), 2022-10-04, marrë më 2022-12-21