Burim tretësor ose burim terciar është një lloj indeksimi ose konsolidimi tekstual i burimeve parësore dhe dytësore tashmë të publikuara që nuk ofron interpretime ose analiza shtesë të burimeve. [1] [2] Disa burime terciare mund të përdoren si një ndihmesë për të gjetur burime kryesore (seminale), terma kyç, njohuri të përgjithshme të përbashkëta [3] dhe literaturë shkencore relevante mbi një temë të caktuar. Përkufizimi i saktë i termit terciar ndryshon sipas fushës akademike .

Standardet e kërkimit akademik në përgjithësi nuk pranojnë burime terciare p.sh. enciklopeditë si citate, [3] edhe pse artikujt e sondazhit citohen shpesh në vend të botimit origjinal.

Mbivendosja me burimet dytësore Redakto

Në varësi të temës së kërkimit, një studiues mund të përdorë një bibliografi, fjalor ose enciklopedi si burim terciar ose dytësor. Kjo shkakton disa vështirësi në përcaktimin e llojit të burimeve.

Në disa disiplina akademike, diferencimi midis një burimi dytësor dhe atij terciar është relativ. [2]

Në modelin e Sistemit Ndërkombëtar të Informacionit Shkencor të Kombeve të Bashkuara (UNISIST), një burim dytësor është një literaturë shkencore/profesionale ose bibliografi, ndërsa një burim terciar është një sintezë e burimeve parësore. [4]

Llojet e burimeve terciare Redakto

Ndërsa burimet terciare, enciklopeditë, fjalorët, disa tekste shkollore dhe përmbledhjet përpiqen të mbledhin dhe konsolidojnë materialet burimore në një pasqyrë pa shtuar analiza dhe sintezë përfundimesh të reja.

Indekset, bibliografitë, përputhshmëritë dhe bazat e të dhënave mund të mos ofrojnë shumë informacione tekstuale, por si agregate të burimeve parësore dhe dytësore, ato shpesh konsiderohen burime terciare. Megjithatë, ato mund të ofrojnë gjithashtu akses në tekstin e plotë ose përmbajtjen e burimeve parësore dhe dytësore.

Almanakët, udhëzuesit e udhëtimeve, udhëzuesit në terren dhe afatet kohore janë gjithashtu shembuj të burimeve terciare.

Artikujt e anketës ose të përmbledhjes janë zakonisht terciare, megjithëse artikujt e rishikimit në revista akademike të rishikuara përgjithësisht konsiderohen dytësore (kujdes të mos ngatërrohen me rishikimet e filmit, librit, etj., të cilat janë opinione të burimit parësor).

Disa burime që janë zakonisht burime parësore, të tilla si udhëzuesit e përdoruesit dhe manualet, janë dytësore ose terciare (në varësi të natyrës së materialit) kur shkruhen nga palë të treta.

Shih edhe Redakto

Referime Redakto

  1. ^ "Tertiary Information Sources" (në anglisht). Old Dominion University -- ODU Libraries. 2012. Marrë më 20 qershor 2013.
  2. ^ a b "Tertiary sources Arkivuar 6 nëntor 2014 tek Wayback Machine". James Cook University. Gabim referencash: Invalid <ref> tag; name "JCU" defined multiple times with different content
  3. ^ a b "Primary, Secondary, and Tertiary Resources". University of New Haven.
  4. ^ Søndergaard, T. F.; Andersen, J.; Hjørland, B. (2003). "Documents and the communication of scientific and scholarly information: Revising and updating the UNISIST model". Journal of Documentation (në anglisht). 59 (3): 278. doi:10.1108/00220410310472509.