Enciklopedia (lat: encyclopaedia gr. enkyklios - i gjithëpërfshirëshëm + paideia, arsimim i përgjithshëm) është vepër e madhe shkencore që përfshin njohuri për të gjitha fushat e jetës e të veprimtarisë, të sistemuara në mënyrë të përmbledhur në trajtën e një fjalori. Vepra e tillë që përfshin njohuri për një degë të veçant të shkencës, të artit, të teknikës, etj. Një enciklopedi (shkruar edhe enciklopedi apo Encyclopaedia) është një përmbledhje gjithëpërfshirëse me shkrim që përmban ose informacion nga të gjitha degët e diturisë ose një degë të veçantë të diturisë. Enciklopeditë zakonisht janë të ndara në artikuj me nga një artikull mbi çdo subjekt të mbuluar. Artikuj mbi subjektet në një enciklopedi janë në disponim nëpërmjet rendit alfabetik sipas emrit dhe mund të përfshihen në një vëllim ose në shumë vëllime, në varësi nga sasia e materialit të përfshirë.[1]

Në të vërtetë, qëllimi i një enciklopedie është mbledhja e njohurive të shpërndara nëpër botë, të përcaktuara sipas sistemit të saj të përgjithshme për njerëzit me të cilët jetojmë, dhe transmetimi i atyre që do të vijnë pas nesh, në mënyrë që puna e shekujve të mëhershëm nuk do të bëhet e kotë për shekujtë që do të vijnë, dhe në mënyrë që pasardhësit tanë, duke u bërë më të mirë udhëzuar, do të bëhen në të njëjtën kohë më të virtytshëm dhe më të lumtur, dhe se ne nuk duhet të vdesim pa i dhënë një shërbim racës njerëzore për vitet e ardhshme që do të vijnë.[1]

Shih edheRedakto

Burim i të dhënaveRedakto

  1. ^ a b Fjalor i fjalëve të huaja, Dr. Murat Bejta (redaktorë) - Dr. Latif Mulaku - Mr. Mehdi Bardhi - Abdullah Zajmi - Mr. Shefkije Ismalaj - Mr. Ibrahim Goçi - Mr. Qemal Murati, f.172 rreshti. 57 majtas