Egri i Mesëm

fshat në Maqedoni
Egri i Mesëm
Fshat