Egri i Sipërm

fshat në Maqedoni
Egri i Sipërm
Fshat