Egri i Mesëm

fshat në Maqedoni
(Përcjellë nga Ergi Mesëm)