Egri i Mesëm

fshat në Maqedoni
(Përcjellë nga Ergi i Mesëm)