Eurostat është Drejtoria e Përgjithshme e Komisionit Evropian e vendosur në Luksemburg. Përgjegjësitë e saj kryesore janë të ofroj të dhëna statistikore për institucionet e Bashkimit Evropian (BE) dhe për të nxitur harmonizimin e metodave statistikore të saj në të gjithë shtetet anëtare dhe kandidatët për anëtarësim , si dhe vendet e EFTA-s. Organizatat në vende të ndryshme që aktivisht bashkëpunojnë me Eurostat-it janë të përmbledhura sipas konceptit Evropian të Sistemit Statistikor.

Organizimi

Redakto

Historia

Redakto

Drejtorë të përgjithshëm

Redakto
Emri Kombësia Mandati
Rolf Wagenführ   Germany 1952–66
Raymond Dumas   France 1966–73
Jacques Mayer   France 1973–77
Aage Dornonville de la Cour   Denmark 1977–82
Pieter de Geus   Netherlands 1982–84
Silvio Ronchetti   Italy 1984–87
Yves Franchet   France 1987–03
Michel Vanden Abeele   Belgium 2003–04
Günther Hanreich   Austria 2004–06
Hervé Carré   France 2006–08
Walter Radermacher   Germany 2008–present

Fusha kryesore e aktiviteteve statistikore

Redakto

Puna statistikore e Eurostat është i strukturuar në Tema dhe nën-tema.

Treguesit e politikave të BE
 • Treguesit strukturor
 • Treguesit e Euro/ Treguesi Kryesor Ekonomik Evropian (PEEI)
 • Treguesi i Zhvillimit të Qëndrueshmërisë 
Statistika të përgjithshme dhe rajonale
 • Rajonet dhe qytetet
 • Bashkëpunimi ndërkombëtar
 • Bashkëpunimi me vendet Mesdhetare-programi MEDSTAT
 • Vendet kandidate dhe vendet kandidate potenciale
Ekonomi dhe financa Popullsia dhe kushtet shoqërore
 • Popullsia
 • Shëndetësia(Shëndetësia publike/ shëndeti dhe siguria në punësigurisë dhe Shëndetit në punë)
 • Edukimi dhe trajnimi
 • Tregu i punës (duke përfshirë edhe AFP - Anketa e fuqisë Punëtore)
 • Kushtet e jetesës dhe të mbrojtja shoqërore
 • Krimi dhe drejtësia penale
 • Kultura
Industria, tregtia dhe shërbimet Bujqësia dhe peshkimi
 • Bujqësia
 • Pylltaria
 • Peshkimi
 • Ushqimi: prej fermës në tryezë
E tregtisë së jashtme Transporti
Mjedisit dhe të energjisë
 • Mjedis
 • Energji
E shkencës dhe e teknologjisë

Shih edhe

Redakto

Lidhje të jashtme

Redakto

Koordinatat: 49°37'59"N 6°10'13"E / 49.6330°N 6.1702°D / 49.6330; 6.170249°37′59″N 6°10′13″E / 49.6330°N 6.1702°E / 49.6330; 6.1702