Ferr-Shkopet

fshat në Shqipëri, në Qarkun e Lezhës