Fushë-Milot

fshat në Shqipëri, në Qarkun e Lezhës