Selitë (Kurbin)

fshat në Shqipëri, në Qarkun e Lezhës