Gegëria është krahinë në veri të Shqipërisë. Banorët e kësaj krahine flasin dialektin gegë.