Gjergjevishti

fshat në Maqedoni
Gjergjevishti
Fshat