Prof. Dr. Henry Jones Jr. apo Indiana „Indy“ Jones është emri i një personazhit fiktiv dhe protagonisti i disa filmave (1, 2 dhe 3) me emrin e njëjtë nga George Lucas (Producenti) dhe Steven Spielberg (Regji).

Harrison Ford si Indiana Jones

Indiana Jones është paraqitur në filmat nga Harrison Ford.