Ixhtihadi është një term juridik islamik që i referohet arsyetimit të pavarur nga një ekspert në së drejtën islame, ose përpjekjes së plotë të aftësisë mendore të një juristi për të gjetur një zgjidhje për një çështje ligjore.

Është në kontrast me taklidin (imitim, përputhshmëri me precedentin ligjor). Sipas teorisë klasike sunite, ixhtihadi kërkon ekspertizë në gjuhën arabe, teologjinë, tekstet e shpallura dhe parimet e jurisprudencës (usul fikh), dhe nuk përdoret aty ku janë tekste autentike dhe autoritare (Kurani dhe Hadithi). Konsiderohet e paqartë në lidhje me pyetjen, ose kur ekziston një konsensus ekzistues i dijetarëve (ixhma). Ixhtihadi konsiderohet të jetë një detyrë fetare për ata që janë të kualifikuar për ta kryer atë. Një dijetar islam i cili është i kualifikuar për të kryer ixhtihad quhet "muxhtehid".

Literatura Redakto

  • Wael Hallaq: “Was the Gate of Ijtihad Closed?”, International Journal of Middle East Studies, 16, 1 (1984), 3–41.
  • Glassé, Cyril, The Concise Encyclopaedia of Islam, 2nd Edition, Stacey International, London (1991) ISBN 0-905743-65-2
  • Goldziher, Ignaz (translated by A And R Hamori), Introduction to Islamic Theology and Law, Princeton University Press, Princeton New Jersey (1981) ISBN 0-691-10099-3
  • Kamali, Mohammad Hashim Principles of Islamic Jurisprudence, Islamic Texts Society, Cambridge (1991) ISBN 0-946621-24-1.
  • Carlos Martínez, “Limiting the Power of Religion from Within: Probabilism and Ishtihad,” in Religion and Its Other: Secular and Sacral Concepts and Practices in Interaction. Edited by Heike Bock, Jörg Feuchter, and Michi Knecht (Frankfurt/M., Campus Verlag, 2008)

Lidhje të jashtme Redakto