Kijameti është fjalë me të cilën njihet dita e fundit e ekzistimit të njeriut dhe gjitha krijesave që jetojnë dhe ekzistojnë në këtë botë.

Argumentet e kijametitRedakto

Shenjat e kijametit si jon.

Shenjat e kijametitRedakto

Termetet e fucishe. Kijameti është dita e shktërrimit të Tokës nga ana e Krijuesit.

Ajetet Kur'anore mbi kijametinRedakto

Hadithet mbi kijametin ja nisin me ra derra tvegjel prej qjellit.

Shih edheRedakto