Kohët e Namazeve i referohet myslimanëve kur i falin namazin. Termi është që myslimani i falin pesë kohë të namazeve plus namazi i së premtes. Kohët e namazeve janë standarde në botë, veçanërisht namazet farz.

Pesë kohë të namazit Redakto

Pesë kohë të namazit janë të obligueshme dhe bëhet sipas pozitës së diellit në qiell.

Sabahu Redakto

Namazi i Sabahut fillon me agimin e dritës e zgjat deri në lindjen e diellit.

Dreka Redakto

Namazi i drekës fillon kur del dielli nga zeniti dhe zgjat deri sa të bëhet hija e një objekti sa vet objekti.

Iqindia Redakto

Namazi i Iqindisë fillon prej kohës hija sa herë dy herë vet objekti dhe zgjat deri sa të perëndoj dielli.

Akshami Redakto

Namazi i Akshamit fillon prej kohës kur perëndon dielli dhe zgjat deri të humbasë drita e kuqe në perëndim.

Jacia Redakto

Namazi i Jacisë fillon me humbjen e dritës së kuqe në perëndim dhe zgjat deri në mes të natës.

Namazi i së premtes Redakto

Namazi i xhumasë është në vend të namazit së drekës, dmth ai që e fal xhumanë, nuk e fal namazin e drekës. Ky namaz falet me xhematë dhe falet dy rekate.

Namazi i Bajramit Redakto

Namazi i fitrit dhe i kurban bajram falet dy rekate komplet dhe jo të shkurtër. Në rekatin e parë e thua tekbirin, sipas Ajshes (gruaja e Muhammedit ka thënë se namazi i fitrit dhe i kurbanit në rekatin e parë i ka shtatë tekbire dhe në rekatin e dytë i ka pesë tekbire.

Namazi i teravive Redakto

Ky namaz është sunnet dhe falet çdo mbrëmje gjatë muajit të Ramazanit. Sunnet është të falen 8 rekatë namaz, duke dhënë selam pas çdo 2 rekatësh.

Namazi i xhenazes Redakto

Duaja për të vdekurin gjatë namazit së xhenazes: 1. Së pari thuhet tekbiri, pastaj kërkon strehim tek Allahu nga shejtani, pastaj thuhet Bismillah ir-Rahmaan ir-Raheem dhe recitohet surja Fatiha e përcillet me një sure të shkurtër ose disa ajeteve. Pastaj e thua teqbirin dhe dërgon salavatet ndaj Muhammedit. Pastaj thuhet teqbiri i tretë dhe bëhet duaja e të vdekurit. Pas duaje e bën tekbirin e katërt, pushon për një kohë të shkurtër dhe në fund thuhet selami.

Burim Redakto

Për më shumë rreth kësaj namazi: