Kulla e Babelit (hebr. בבל‎ Migdal Bavel) sipas Zanafillës, kreu 11 i Biblës ishte një kullë e ndërtuar për të arritur qiellin nga njerëzimi i bashkuar. Perëndia që vëzhgonte kryelartësinë e njerëzimit, vendosi të pështjellonte gjuhën e njëjtë të mëparëshme të njerëzimit, dhe kështu parandaloi çdo përpjekje të tillë në të ardhmen. Shkatërrimi i kullës nuk përshkruhet në Zanafillë, por përmendet në Librin e Jubileve, e tjetërkund. Shpjegimi i arsyeshëm i historisë, siç e mendonte për shembull Flavius Jozefus, që e shtjellon shkatërrimin e kullës në termat e të metave njerëzore ndaj Perëndisë: brendapërbrenda një sfere fetare, njerëzimi mendohet të jetë një krijesë trashëgimtare cenesh jeta e të cilit mvaret nga një krijesë e përsosur, prandaj shkatërrimi i kullës është një veprim i mundshëm mospërfilljeje apo grishjeje (sfide) krenare ndaj Perëndisë që e krijoi atë. Si përfundim, kjo histori përdoret shpesh brenda një teksti fetar për të shpjeguar ekzistencën e shumë gjuhëve të ndryshme.

Pështjellimi i gjuhës nga Gustav Dor, 1865

Feja Islame Redakto

Edhe pse nuk permendet me emer,qartazi në Librin e Allahut në Kur'an por neve na përngjan me një hisotri në ngjashmeri me tregimin e Kullës së Babelit.Kur faraoni urdheron Hamanin për t'ia ndërtuar një kullë të lartë te madhe të hip mbi të e ta shoh Zotin e Musait alejhi selam.

Kjo përmendet në Suren Kasas ajeti 38: "Andaj ti o Haman mi pjek(tullat) nga dheu e më ndërto një kullë të lartë ndoshta do të arrijë ta shoh Zotin e Musait,sepse unë mendoj se ai është genjshtar"

Historia Redakto

Burime të tjera Redakto

Lartësia e kullës Redakto

Lartësia e kullës besohet se eshte arritur reth 90-95m.

Numrëimi i gjuhëve të shpërndara Redakto

Shiko edhe Redakto

Lidhje të jashtme Redakto