Lavërtaria

përgatitja e dheut nga trazimi mekanik

Lavërtaria është degë e bujqësisë e cila merret me studimin dhe përpunimin e tokës bujqësore. Më konkretisht ajo merret me përgatitjen e tokës bujqësore për kultivimin e:

1. Drithrave
2. Perimeve
3. Pemëve
4. Vreshtave dhe
5. Bimëve industriale

Shih edhe Redakto

Lidhje të jashtme Redakto