Agronomia është veprimtari kryesore ekonomike. Ajo prodhon ushqim për ekzistencën e popullsisë së botës. Bujqësia merret me kultivimin e bimëve, të shtazëve shtëpiake dhe me prodhimtarinë e lëndëve me prejardhje bimore e shtazore.

Degët Redakto

Degët kryesore në prodhimtarinë bujqësore janë :

Blegtoria Redakto

Drejtimet kryesore të blegtorisë janë :

Shiko edhe këtë Redakto

Agrikultura