Ligji i Inercisë njëherit është edhe Ligji i parë i Njutonit.

Ligji i Inercisë thotë : (Ligji 1 i Njutonit) Çdo trup ruan gjendjen e prehjes apo të lëvizjes së njëtrajtshme derisa mbi të,të mos ushtrohet ndonjë forcë.

Inercia është një nder vetitë më të përgjithshme që e zotërojnë të gjithë trupat në natyrë.