Lista e gjuhëve programore

Qëllimi i listës të gjuhëve programore është të gjitha gjuhët programore që njihen, ato që përdoren dhe ato që janë përdorur më herët, të rënditura sipas alfabetit.

Shënim: Nëngjuhët programore të BASIC nuk janë të listuara në këtë listë.
Përmbajtja:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

ARedakto

BRedakto

CRedakto

DRedakto

ERedakto

FRedakto

GRedakto

HRedakto

IRedakto

JRedakto

KRedakto

LRedakto

MRedakto

NRedakto

ORedakto

PRedakto

QRedakto

RRedakto

SRedakto

TRedakto

URedakto

VRedakto

WRedakto

XRedakto

YRedakto

ZRedakto