Lumi i Majnit

(Përcjellë nga Main)

Main (sqt. majna) është lum me gjatësi prej 524 km, është dega më e gjatë e lumit Rhein, si dhe lumi më i gjatë që kalon në teritorin e Gjermanisë. Kalon përeth shumë qytetve historike, është siluet e Würzburgut dhe kalon mbi vreshtat e teritiroit frenkian. Po ashtu majna lidh nji numër të madh të qytetve siç është p.sh. rasti tek qendra e brendshme e qytetit Frankfurt am Main. Derdhet te Mainz-Kostheim gjegjëisht tek lumi Rhein.

Ura mbi Main në Frankfurt
Harta e lumit Main ne Gjermani