Compart

Gjatësia valore e një vale sinusoidale është perioda hapësinore e saj dmth distanca për të cilën forma e valës përsëritet. Zakonisht konsiderohet largësia në mes dy pikave korresponduese të njëpasnjëshme me fazë të njejtë, siç janë majat e valës, pika më e ulët e valës etj. Ajo shënohet me simbolin llambda (λ) i cili përdoret edhe për shënimin e valëve josinusoidale.

Numri i thjeshtë Redakto

Ky artikull në encikloopedinë ruse është zgjedhur ndër artikujt më të mirë prandaj unë vendosa që ta përkthej dhe besoj se përkthimi është i kualitetit të lartë ka disa probleme të vogla me referencat. Unë mendoj se edhe në vikipedinë shqipe meriton të citohet si ndër artikujt më të mirë. Do të kisha dashur që këtë artikull d.m.th përkthimin e tij ta vlerësonte një matematikan profesionist por për fat të keq momentalisht nuk i kemi.--Armend 8 Mars 2009 00:57 (CET)

Merre spell-checker, se po më duket ka disa gabime. Une po e fusë por prap se prap ti kontrollo.--Hipi Zhdripi 8 Mars 2009 02:04 (CET)

polinomiale, pseudorastësishëm - nuk e kap spell çekiqi--Hipi Zhdripi 8 Mars 2009 02:13 (CET)

Ka më se një vit që këtë artikull e kam kandiduar për artikull perfekt por ka kaluar pa u vërejtnga përdoruesit tjerë. Ju lutem votoni dhe komentoni.--Armend 5 Qershor 2010 13:19 (CEST)

IQ testi Redakto

<a href="http://www.3smartcubes.com?iq-score"><img src="http://www.3smartcubes.com/images/iq_scores/135.gif" style="border: none;"></a>
3SmartCubes.com - <a title="IQ Test" href="http://www.3smartcubes.com?iq-score">IQ Test</a> ==S==tampa

 Ky përdorues është adhurues i Leonhard Eulerit.


Koordinata polare Redakto

Le të jetë dhënë një gjysmëdrejtëzë e orientuar të cilën e quajmë edhe bosht në një rrafsh të caktuar. Origjinën e gjysmëdrejtëzës do ta quajmë pol atëherë pozita e çdo pike të këtij rrafshi mund të përcaktohet me largësinë e saj nga poli dhe me këndin të cilin e formon rrezja e kësaj pike me boshtin polar.

Poli është analog me origjinën e sistemit koordinativ këndrejt, dhe rrezja nga poli me drejtim të fiksuar quhet bosht polar. Largësia r nga poli quhet koordinatë radiale ose rreze, ndërsa këndi   që rrezja e pikës e formon me boshtin polar quhet koordinatë këndore

Numrat Redakto

Në fillim ishin numrat natyral pastaj lindën numrat tjerë.

  Numrat natyral
  Numrat e plotë
  Numrat racional
  Numrat real
   
Numrat kompleks Kuaternionet

Compositions of natural numbers over arithmetic progressions Redakto

Denote by

 

the set Each m-sequence of natural numbers that fulfill the conditions.

 ,  

is called composition of natural number k in m parts over  
Denote by   the set of compositions of natural number k in m parts over  

generating function     Redakto


       


                                          


                                          


now from binomial formula we get


        


                                 


if now substitute    thent     taking in account that   follow

that  

trace of sequences Redakto

Trace of sequence

Denote by

 

the set of natural numbers and by

 

the set of natural numbers lesser than given natural number m. Lets

 

a m-sequence of natural numbers and

 

the greatest term of sequence c then the sequence

 

where   denote number of terms of sequence c thats are equal at j, is called trace of c.
Is clear that terms of trace fulfills the conditions

 
 

Denote by

 
 

1.The set of sequences

 


that is cycle of length 6 is called bracelet of sequences because for each sequence c from B holds


 


2.The set of sequences

 

that is cycle of length 2 is called ring of sequences because for each sequence c from R holds


 


The set

  is called black hole of sequences

Reasons for that name are because I suppose that:

Claim:For each finite sequence   of natural numbers exists natural number n such that

  in other words each sequence converges to H.
 1. Sequence   is of type   if its converge to H from B for example sequence

(2,3) is of type B because

 
 1. And sequences that converges to H from R are of type R for example the sequence (0) is of type R because
 

Is my assumption true and if it is true how to decide of which type is any given finite sequence of natural
numbers, can be done any programme or algorithm.

0 Redakto

Firstly we reduce the problem to an analysis of the cases  . I'll write   for the  -fold composition of  
with itself, so that  ,  , etc. I'll also write   for the number of distinct elements of the
 -tuple  . And I'll write things like   as shorthand for  
where   is repeated   times.

A first observation is that

  for any permutation   of  .

Lemma:   if and only if either  , or  
and   (up to permutation) where  .

Proof: We have  , so   if and only if
 , which is equivalent to the conditions above.

Claim: If   then   for some  .

Remark: This allows us to reduce to the case   to establish the claim in the question, if it's true. Proof of the claim: this is a case-by-case analysis.

 1. If   then   will do by the lemma.
 2. If  , either  , or  , or  , or   where  , so that  , or   where  . In this case,  ,  ,  .
 3. If   or   then  , so   and $|t^6(c)|
 4. If   and   is not of the form   (up to permutation) then   by the lemma.
 5. If   and  , suppose first that   then   then   is a permutation of  , so the previous argument applies.

So we prove that, the assumption is true for  , so it appears to be true in general.

1 Redakto

If  ,   for some  .
If  ,  , and either  , in which case
 , and  .
If  ,  , and we’re in the first case.

2 Redakto

Now let   and  .
Observation: If  ,  , while  ,
so   whenever  .

 1. If  ,  , and  .
 2. If  ,  , and  .
 3. If  ,  ;
 4. if  ,  ;


and if  ,  .

 1. If  ,  , and

< , where  , whence

  by the Observation.

Now assume without loss of generality that $x Observation ensures that

 .