Genjeshtarit i duhet nje kujtese e mire. (Quintilianus)