Përdoruesi:MariWana/Portal:Krijuar nga MariWana

Krijuar Nga Mariwana

Mirë se erdhet në portalin e krijmeve të Përdoruesit: MariWana

Artikulli më i ri

Bilardo Në lidhje me bilardon egzistojnë shumë thënie për prejardhjen e tij dhe emrin. Historia më e vjetër në lidhje me bilardon konsiderohet supozimi i filozofit të njohur Anacharsisit se në vitin 400 p.e.s kishte parë një lojë të ngjashme me bilardon. Kurse për emrin e tij ka shume mendime. Nje prej tyre ështe mendimi se kur bilardo eshte luajur në tokë, një zdrukthtar i quajtur Bill për ti mbrojtur njerëzit nga përulja vendos ta krijon një tavolinë në dyqanin e tij të quajtur “Bill’s Arts” dhe prej emrit te dyqanit vjen fjala Billiards. Kurse mendimi më i saktë është se emri Billiard rjedh nga fjala franceze “bille” që don te thotë top ose nga fjala “billart” me të cilën emërohej shkopi me të cilën e goditnin topin.

Artikuj tjerë

Fotografia e muajit

Historia

Histori (nga Greq. ἱστορία, istoria - shënim, tregim, rrëfim) është shkencë shoqërore e cila merret me të kaluarën e njerëzimit, të tashmen, dhe përmes këtyre të dyjave studjon të ardhmen. Kjo shkencë njihet si mësuesja e njerëzimit. Si themelues apo dhe si babai i historisë llogaritet filozofi dhe historiani i periudhës antike greke Herodoti.

Historia është shkencë shoqërore e cila studion të kaluarën e shoqërisë njerëzore.Bazohet në të mbledhurat e dokumenteve dhe materialeve të shumta të cilat grombullohen nga arkeologoët ,studjuesit e lëvruesit.Ajo ndahet në:

  • Historia e kohës parahistorike
  • Historia e kohës historike
  • Historia e mesjetës (kohës së mesme)
  • Historia e kohës së re
  • Historia e kohës më të re

Nën-kategori