Ky përdorues vjen nga UkrainaEmblema e Kievi Ky përdorues vjen nga Kievi.