Jam kanadeze. Mësoj gjuhën shqipe. Flas vetëm pak Shqip, prandaj zakonisht bëj lidhje.