Përmasa (lat. dimensio,-n - matje) është sasia e hapësirës së zënë nga diçka: shtrirja, madhësia, masa; ose ndryshe gjerësia, lartësia dhe gjatësia. Përmasa është numri i gradëve të lira të pasura për lëvizjen në një hapësirë, përmasa që janë numri i paramasave të ndryshme të përdorura për të gjithë sendet e mundshme në një model. Në përdorimin e zakonshëm, përmasat e një sendi janë masat që përcaktojnë formën dhe madhësinë e tij.

Përshkrim i përmasave. Pika 0 përmasorja, vija pingule 1 përmasorja, katrori 2 përmasorja, kubi 3 përmasorja, dhe teserakti 4 përmasorja.

Përmasat hapësinore

Redakto

Përmasa të tjera

Redakto

Njësitë

Redakto

Përmasat matematikore

Redakto

Përmasat në fizikë

Redakto

Përmasa kohore

Redakto

Shiko edhe

Redakto

Lidhje të jashtme

Redakto