Pixar Animation Studios është një ndërmarrje në Emeryville, Kalifornia, që është specializuar në animim kompjuterit dhe CGI. Pixar ka fituar deri tani rreth 20 Oskara.

Pixar