Kjo faqe bën kthjellimin e titujve që kanë për bazë Portali.
Nëse një lidhje e brendshme ju solli këtu, ju lutemi, ndryshojeni lidhjen në fjalë që të ridrejtojë direkt te faqja e duhur.


Portal në Wikipedia

Redakto

Portalet (lat. porta = dera)Wikipedia janë faqe që mirëmbahen nga Wikipedianët, të cilat fillimisht shërbejnë si faqe hyrëse në enciklopedi. Ato bëjnë prezantimin përmbledhës të artikujve kryesorë të një lloji temash që i përkasin një fushe specifike. Faqet e portaleve aktualizohen rregullisht nga mirëmbajtësit e tyre, të cilët i janë kushtëzuar një projekti të veçantë. Sigurisht që portalet kërkojnë një angazhim të vazhdueshem nga ana e të interesuarve apo redaktuesve me njohuri të thella në fushat përkatëse, pa ndihmën e të cilëve këto portale nuk mund të zhvillohen më tej. Në rast se juve dëshironi të krijoni ndonjë portal të ri, mos harroni të shënoni dhe emërtimin e këtij portali në listën e portaleve. Në këtë listë janë nënrenditur të gjitha portalet aktuale të krijuara deri tani.

Portal në vende

Redakto

Vende me emrin Portal

Portal në persona

Redakto

Persona me mbiemrin Portal:

Shiko dhe këtu

Redakto
  • Udhëzime për krijimin e një Portali

Lidhje të jashtme

Redakto
 
Wikimedia
Për më shumë info shih dhe portalin e Wikipedias angleze.
  WikiFjalori: Portali – shfletoni më shumë në fjalorin e lirë