Psikologjia kognitive, është studimi shkencor i aktiviteve mendore të tilla si vëmendja, të folurit, kujtesa, përceptimi, zhgjidhja e problemeve, krijimtaria dhe mendimi. Sjelljet studiohen si aktivitete të brendshme të ndërtuara nga trajtimi i informacionit. Funksionet kognitive kanë të bëjnë me:

  • marrjen e informacioneve (të përvetësuarit, trajtimi, integrimi i informacioneve, integrimi i imazheve).
  • Depozitimi i njohurive (të mësuarit,kujtesa, organizimi i informacioneve).
  • Mendimi dhe Arsyetimi (riorganizimi i imazheve, zgjidhja e problemeve).
  • Të shprehurit (komunikimi dhe veprimi)


Shiko edheRedakto