Selami Pulaha (1937–1991) ishte një ndër studiuesit më të rëndësishëm të historisë së Shqipërisë dhe asaj osmane, veçanërisht të periudhës së hershme të pushtimit turk në Shqipëri. Ai ishte drejtor i Institutit të Historisë në vitet 1989-1990.