Dan

v
Në vendit ku u rrite ndoshta dikush na pranojë si njerëz të traumatizuar, si njerëz të mpirë, njerzë të egër. Por jo nuk është ashtu. Nuk është ashtu. Sepse edhe ai, emrin e të cilit shumica e tyre e mbajnë lartë, për popullin e tij u sakatosë, u përbuzë, u gozhdua por as qe i traumatizuar, as qe i mpirë e as qe i egër.
 
Për të parë që ishim një dhe përkundër erave të kohës, ata që mbeten gjallë mbetem një, do ta tregojmë tregime që kanë para tregim e që kur të mbledhetmblidhen krijonëkrijojnë një histori.
 
Është ky tregim përralla e njërit nga ne që po e quajmë Hipi Zhdripi si fëmijë.