Ndryshimi mes inspektimeve të "Wikipedia:Citim i duhur"

Përkthim
(Përkthim)
; Getting back to the article
 
Nëse dëshironi të ndryshoni apo të diskutoni për artikullin që ju dërgoi këtu:
If you wish to change or discuss the article which sent you here:
# Përdprni butonin "Prapa" të shfletuesit tuaj për t'u kthyer tek faqja e artikullit.
# Use your web browser's "Back" button to return to the article's page.
# At thekrye top offaqes the article'sartiklli page{jo (not ''thiskëtë'' pagefaqe):
:* Përdorni "Redakto këtë faqe" për të përmirësuar artikullin
:* Use the "Edit this page" tab to improve the article
:* Përdorni "Diskutimet" për të diskutuar me të tjerët se si mund ta përmirësoni artikullin
:* Use the "Discussion" tab to discuss with others how to improve the article
 
; Pse të citosh burime?