Neptuni Neptune symbol (fixed width).svg
Neptune.jpg
Përshkrimi Vlera
Largësia nga Dielli 6108570752 km
Shpejtësia orbitale 5.42 km/sek
Periudha orbitale 164.78 vite
Periudha e rrotullimit 16h 3m
Anim - Pjerrtësi 28°48'
Diametri ekuatorial 49500.30 km
Madhësia (Toka=1) 17.23
Graviteti (Toka=1) 1.19
Shpejtësia e largimit 24.70 km/sek
Temperatura e sipërfaqes -357° F

Kjo stampë i takon artikullit Neptuni