Pluto by LORRI and Ralph, 13 July 2015.jpg
Përshkrimi Vlera
largësia nga Dielli 5902956850 km
Shpejtësia orbitale 4.73 km/sek
Periudha orbitale 247.67 vite
Periudha e rrotullimit 6d 9h 21m
Anim - Pjerrtësi 122°
Diametri ekuatorial 1425.4 milje
Madhësia (Toka=1) 0.002
Graviteti (Toka=1) 0.06
Shpejtësia e largimit 0.74 milje/sek
Temperatura e sipërfaqes -382° F
Kjo stampë i takon artikullit Plutoni