Granville Stanley Hall(1 shkurt 1846 – 24 prill 1924) pionier i psikologjisë amerikane dhe mësimdhënës (pedagog). Interesimet kryesore të tij fokusoheshin në zhvillimin fëmijëror dhe në teorin e evolucionit. Ishte njëri ndër themeluesit e Shoqatës Amerikane të Psikologëve dhe presidenti i parë i saj. Ishte gjithashtu edhe presidenti i parë i të ashtuquajturit Universiteti Klark (Clark University).

Biografia

Redakto