Tiflopedagogjia është një subdisiplinë e pedagogjisë speciale cila merret me edukimin, arsimimin, trajnimin, përshtatjen sociale dhe integrimin në shoqëri të fëmijëve me dëmtime vizuale (shikim të dëmtuar).

Shih edheRedakto