Vakumi (nga latinishtja në kuptimin zbrazëtia, bosh) është gjendje pezull e hapësirës, e materies e energjisë dhe e kohës. Me fjalë tjera vakumi ideal është gjendja po e zëmë që është apo ngjashëm me lojën popullore Ku bjen, nuk bjen, syri i shqipes e merr.

Vini re!

Jeni duke shfletuar fletët e enciklopedisëlirë, Wikipedia. Nëse keni ndërmend të kontriboni për të krijuar një enciklopedi popullore shqiptare në Internet, atëherë ju lutem kontriboni ashtu si i ka hije një shqiptari të arsimuar. Do t'ju ndihmoj me gjithë dëshirë nëse më lejoni. Që të mund t'ju ndihmoj, nevojitet që së paku të keni parasysh rregulloren tonë.

Shih dhe këtë:


Zakonisht për vakum flitet gjendjen që krijohet brenda një poçi nga i cili nëpërmjet avullimit të gazrave nën shtypjen 1000 dhe 0 mbar bëhet tërheqja e tyre (evakuimi). Dallohet : evakuimi i madh 103 deri 1 mbar, evakuimi i rrjedhshëm 1 deri 10-3mbar, evakuimi i lartë 10-3 deri 10-7mbar, si dhe mbi evakuimi i lartë 10-7 deri 0 mbar. Rreth teknikave të evakuimit të tilla merret teknika e vakumit.