Zhvendosja e një faqe nga përdorues të vërtetuar automatikisht

Përdoruesit janë Wikipedianë, të cilët kanë shkruajtur dhe redaktuar faqet e Wikipedias të paktën një herë, ndryshe nga vizitorët e thjeshtë të cilët vetëm sa i lexojnë artikujt, pa qënë e nevojshme të shkruajnë ndonjë artikull enciklopedik.

Si të bëhem përdorues? Redakto

Çdokush mund të bëhet përdorues i Wikipedias, sigurisht edhe ti! Për këtë mjafton vetëm të klikosh mbi fjalën "Redakto" që shfaqet në krye të çdo faqe ose në fillimin e seksionit, dhe pastaj të fillosh të shkruash tekstin për redaktim. Nga e drejta e redaktimit janë përjashtuar vetëm një numër i vogël faqesh të mbrojtura nga administratorët. Ti mund të shfletosh ose të kërkosh dikë në listën e plotë të përdoruesve, ose të vizitosh një faqe të rastësishme të ndonjë përdoruesi. Vizito edhe udhëzuesin e përdorimit për fillestarë, për të mësuar diçka më shumë rreth këtyre temave.

softuerin MediaWiki janë programuar lloje të ndryshme përdoruesish, të cilët gëzojnë të drejta të shkallëzuara. Përdoruesit janë ndarë në dy grupe kryesore të cilat janë:

  1. Grupet lokale të përdoruesve
  2. Grupet globale të përdoruesve

Grupet lokale të përdoruesve Redakto

Përdorues të regjistruar Redakto

Vrojtues automatik, vrojtues pasiv Redakto

Administrator Redakto

Shiko: Wikipedia:Administratorë

Burokrat Redakto

Shiko: Wikipedia:Burokratë

Bot Redakto

Shiko: Wikipedia:Bots

Checkuser Redakto

Shiko: Wikipedia:Checkuser

Oversight Redakto

Krijues i llogarive të përdoruesit Redakto

Përjashtime nga bllokime të IP-së Redakto

Importues (Importues Transwiki) Redakto

Grupet globale të përdoruesve Redakto

Administratorë sistemi Redakto

Steward Redakto

Administratorë globalë Redakto

Shiko dhe Redakto