Gjendeni në faqe të projektit fjalori në hapsirën Wikipedia, saktësisht tek përmbajtja për vitrinat e projektit.
Fresko pamjen ose kthehu te Vitrina Projekti Fjalori/Gjuhë apo Vitrina Projekti Fjalori/N ose kapërce në shkronjat e kësaj lëmije
A · B · C · Ç · D · Dh · E · Ë · F · G · Gj · H · I · J · K · L · Ll · M · N · Nj · O · P · Q · R · RR · S · Sh ·  T · TH · U · V · X · Xh · Y · Z · Zh / W
N-ja në lëmi tjera

Gjuhë dhe Letërsi
Arkeologjia
Arsimi
Baleti
Biznes
Ekonomia
Film
Fizika
Informatika
Interneti
Inxhenieria
Judikatura
Kimia
Komunikacioni
Kopshtaria
Kuzhina
Matematika
Mitologjia
Mjekësia
Muzika
Piktura
Gjeografia
Politika
Biologjia

 • Naimian (vargu) ose vargu gjashtëmbëdhjetërrokësh
 • Namatisje-a
 • Natyralizëm-i
 • Nekrolog-u
 • Neologjizëm-i
 • Njuegje (org. New Age, në kuptimin "Era, epoka e re")
  1. Shprehje e përdorur nga vitet 1970-ta për një seri përpjekjesh për të kapërcyer krizën moderne të epokës së teknologjisë, në përpjeke të të cilave njëhsimi i njerzimit, bashkimi i tij me natyrën tentohet të ripërtrihet. Për këtë Njuegji i këthen shpinën të ashtuquajturit mendimit "analitik" të kulturës racionale (të pjesëshme) dhe të kulturës industriale. Pjesë të Njuegjit, para së gjithashë e përqafojnë njohjen esoterike dhe kërkojnë e tentojnë gjallërimi e magjive dhe miteve. Disa mendimtar të Njuegjit tentojnë që mendimin modern shkencoro-natyrorë nëpërmjet siper shtresimit të mendimeve ekologjike, feministe dhe pacifiste ta plotësojnë. Kështu, Njuegjistët popullarizuan teori të reja natyrore e shkencore të cilat më parë ishin prekur nga Werner Heisembergu dhe Albert Ainsteini.[1]
 • Njukriticism (org. New Criticism, në kuptimin "kritika, kritizimi i ri")
  1. Njukriticism është një drejtim angloamerikan i shkencës së literaturës, i cili, veçanërish gjatë periudhës 30 vjeçare (1930/1960) ishte efektiv si kundëkahje, apo si kundërpeshë, e drejtimeve dhe kahjeve të sociologjis pozitiviste. E ndikuar, veçanërisht nga Croce Benedetto, Njukriticismi, thekson autonomin e veprave të artit të literaturës dhe heq dorë nga një pjesë e madhe e shkaçet historike, sociologjike dhe biografike. Kështu Njukriticismi, në qendër të vemëndjes për vepren merr pyetjet e përshkruesit, vlerat intepretuese, stilin e analizimit gjegjësisht strukturen analizuese, pastaj problemet e metafës, figurizimi si dhe karakterin simbolizues. Shtytja gjegjësisht përpjekja metoditike e re e Njukriticismit rreth intepretimit qëndron në çeljen e shumanëshmëris (Ambiguiteti) sematike të gjuhës. Përfaqsues të Njukriticismit, së pari ishin shkrimtarët dhe kritikët si b.f. Thomas Stearns Eliot dhe Ezra Pound, si dhe teorikët John Crowe Ranson ("The new criticism", 1941), William Empson dhe Allen Tate.[1]
 • Nëntërrokësh-i
 • Nëndëvargëshi
 • Ndikim letrar
 • Ngjyrim lokal
 • Nihilizëm-i
 • Nibel, vjersha (org. Nibelungslied)
  1. Nibeli është një lloj eposi heronjësh, i krijuar aty nga viti 1200, në gjuhën gjermane, konkretisht në atë të quajturen gjuhën e mesme të lartë gjermane apo si thonë gjermanët "mitel-hoh-dojç" (mittelhochdeutsch). Zakonisht, përbledhësi i vargjeve të tilla mbetet anonim. Nibeli ushqehet por edhe buron nga të dhënat e sagave dhe vjershave për heronjët prejardhja e të cilave mund të ndiçet deri rreth shekullit të VI-V. Kënga, pra vjersha, përbëhet nga 39 "Aventiuren" në form të strofave nibeluese dhe përshkohet nëpërmjet një ritmi të rreptë dhe pauzave të rregullta.[1]
 • Novatorizëm-i
 • Novelë-a


Dëftime Redakto

 1. ^ a b c Vëretetuar nga dy, tre burime, përkthyer nga Hipi Zhdripi, paraqitur bazuar në serin për "duda" e "duduka" gjerman "Schuler Duden" Literatur, Ein Lexikon zum Deutschuntericht Das grundlegende Wissen zur Literatur, zu Schriftstellern und ihrem Werk, Einblicke in Theater-, Sprach- und Medienwissenschaft. Botues për duda e duduka me shpresë që më mirëkuptojnë: "DUDENVERLAG" Mannheim - Leipzig - Wien - Zurich, ISBN 3-411-05403-4.