Gjendeni në faqe të projektit fjalori në hapsirën Wikipedia, saktësisht tek përmbajtja për vitrinat e projektit.
Fresko pamjen ose kthehu te Vitrina Projekti Fjalori/Gjuhë apo Vitrina Projekti Fjalori/V ose kapërce në shkronjat e kësaj lëmije
A · B · C · Ç · D · Dh · E · Ë · F · G · Gj · H · I · J · K · L · Ll · M · N · Nj · O · P · Q · R · RR · S · Sh ·  T · TH · U · V · X · Xh · Y · Z · Zh / W
V-ja në lëmi tjera

Gjuhë dhe Letërsi
Arkeologjia
Arsimi
Baleti
Biznes
Ekonomia
Film
Fizika
Informatika
Interneti
Inxhenieria
Judikatura
Kimia
Komunikacioni
Kopshtaria
Kuzhina
Matematika
Mitologjia
Mjekësia
Muzika
Piktura
Gjeografia
Politika
Biologjia

Vi Redakto

 • Viu (viu-viu) - Përdoret për të shënuar zërin e hollë e zakonisht të zgjatur që bën diçka kur lëviz me forcë e me shpejtësi në ajër, kur fërkohet me diçka tjetër etj. Viu-viu bënte dera
 • Vizake
  • Vizake (mbiemer) - që ka trup të gjatë, të drejtë e të hijshëm, trup derdhur (për njerzit).
  • Vizake (botanik) - Që vjen i zgjatur dhe është dhe është njësoj në të gjithë gjatësin e vet. Gjethe vizake
 • Vizat [Vizas]
  • Vizat(kalimtare) - E bëj vija-vija, e mbushë me viza, vijëzoj, vijos. Vizat fletoren
  • Vizat - Lë gjurmë vija-vija në një sipërfaqe. Ia vizati shpinen një kali me shkop e rrahu aq shumë sa i mbeteën gjurmë vijash mbi shpinë.
 • Vizatohet (vetvetore)
  • Vizatohet - Shfaqet figura e diçkaje; duket, shuet, dallohet; përvijohet. Atje larg vizatoheshin majat e maleve. U vizatohej gëzimi në fytyrë.
  • Vizatohet - Shfaqet diçka në imagjinatë; përftyrohet. Vizatohet e ardhmëja e ndritur.
  • Vizatohet (pësore) e Viatoj
 • Vizatoj
  • Vizatoj (kalimtare) - Paraqit a riprodhoj në letër një send ose një figurë me laps, me bjëra, me penë etj., bëjë vizatim në letër a diçka tjetër; zotëroj artin a mjeshtrin e vizatimit. Vizatoj një mjeshtri (një lule, një pemë, një kub ...)
  • Vizatoj (figurative) - Përshkruaj zakonisht shkurt, me gojë ose shkrim, një ngjarje, një gjendje, një njeri; Jap idenë a pamjen diçkaje. Vizatoi të ardhëmen. E vizatoi mirë gjendjen
  • Vizatuesi - Ai që merret me vzatim, ai që bënë vizatime. Syri i vizatuesit, Dora e vizatuesit.
 • Viza -
  • Viza - Shenjë e zgjatur dhe e hollë që bëhet mbi diçka me laps, me penë etj., vijë. Vizë e drejtë (e lakuar, gjarpëruese). Vizë lidhëse
  • Viza - E thelluar a e çarë e ngushtë në diçka, vijë. Vizat e dorës.
  • Viza (administrat) - Shënim zyrtar me vulë të posaçme në pasaportën a në letërnjoftimin e dikujt, me të cilën ai lejohet të hyjë e të dalë nga kufiriose të kalojë në një shtet tjetër.
 • Vizgatori (shih Çarku) - Vizgatori i duhanit. I morën gjak me vizgator.
 • Vizga (bised) - Vijë e hollë dhe shkurtë e shënuar në një letër; vizë e parregullt, shkarravinë. Bëri një vizgë. E kishte bërë gjithë vizga.
 • Vizimi - Veprimi sipas kuptimeve të foljeve vizoj, vizohet. Vizimi i dërrasës së zezë. Vizimi i fushës së futbollit. Thikë për vizim, tek.
 • Viziri - vegël optike që i vendoset armës për të marrur në shënjestër një objekt. E morri në vizir
 • Vjershë-a
 • Vodëvil-i
 • Vullgarizmë-a


Dëftime Redakto

 1. ^ Vëretetuar nga dy, tre burime, përkthyer nga Hipi Zhdripi, paraqitur bazuar në serin për "duda" e "duduka" gjerman "Schuler Duden" Literatur, Ein Lexikon zum Deutschuntericht Das grundlegende Wissen zur Literatur, zu Schriftstellern und ihrem Werk, Einblicke in Theater-, Sprach- und Medienwissenschaft. Botues për duda e duduka me shpresë që më mirëkuptojnë: "DUDENVERLAG" Mannheim - Leipzig - Wien - Zurich, ISBN 3-411-05403-4.